استراتژی رسانه

دوره آموزشی "استراتژی رسانه" به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.

استراتژی رسانه

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، دوره آموزشی "استراتژی رسانه" به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.
این کارگاه با حضور استاد محترم جناب آقای مهدی خلجی شنبه ۶ بهمن ماه ساعت ۱۰ در شهر اراک برگزار خواهد شد.