نشست واکاوی حکمرانی و مدنیت سایبری برگزار می‌گردد

نشست بررسی و تبیین مدنیت برای دستیابی به اقتدار مجازی به همت سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌شود.

نشست واکاوی حکمرانی و مدنیت سایبری برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، نشست واکاوی حکمرانی و مدنیت سایبری و تبیین مدنیت برای دستیابی به اقتدار مجازی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز تحقیقات و آینده‌‌پژوهی برگزار می‌شود.
این نشست با حضور مهندس محمد مهدی حبیبی و آقای محمد حسین درخشان سامانی سه‌‌شنبه ۹ خرداد ماه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.
علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در نشست به این لینک مراجعه نمایند.