نشست فعالان و علاقمندان دنیای رسانه برگزار می‌گردد

نشست فعالان و علاقمندان دنیای رسانه به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان زنجان برگزار می‌شود.

نشست فعالان و علاقمندان دنیای رسانه برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، «فرمت» نشست فعالان و علاقمندان دنیای رسانه به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان زنجان برگزار می‌شود.
این نشست با حضور جناب آقای محمد لسانی مشاور رسانه و طراح کارزارهای ارتباطی رسانه‌ای با موضوع جریان شناسی فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن در اغتشاشات اخیر و الزامات کنش رسانه‌ای موثر شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰ در شهر زنجان برگزار می‌شود.