جشنواره ایران متحد برگزار می‌گردد

جشنواره ایران متحد به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز البرز برگزار می‌شود.

جشنواره ایران متحد برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، جشنواره ایران متحد با هدف توجه و تاکید بر ۳ کلمه جمهوری اسلامی ایران به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز البرز برگزار می‌شود.
این جشنواره در محورهای «ایران متحد در آیینه جمهوری اسلامی»، «اقوام و اتحاد زیر پرچم جمهوری اسلامی اسلامی»، «ایران قوی در سایه جمهوری اسلامی»، «پیشرفت و تکنولوژی در جمهوری اسلامی» و «بانوان و جمهوری اسلامی» برگزار می‌شود و شرکت کنندگان می‌بایست کلیه تولیدات رسانه‌ای خود را در ۶ قالب متن‌ ادبی، عکس، عکس نوشته، فتوکلیپ، کلیپ و موشن گرافی حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
همچنین به برگزیدگان جشنواره سه جایزه ۳، ۲ و ۱ ملیون تومانی و بیش از ۳۰ جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اهدا خواهد شد.