نشست تخصصی کنشگران اجتماعی و فعالان فضای مجازی بانوان برگزار می‌گردد

نشست تخصصی کنشگران اجتماعی و فعالان فضای مجازی بانوان به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان زنجان برگزار می‌شود.

نشست تخصصی کنشگران اجتماعی و فعالان فضای مجازی بانوان برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، نشست تخصصی کنشگران اجتماعی و فعالان فضای مجازی بانوان به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان زنجان برگزار می‌شود.
این نشست ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ با حضور سرکار خانم فاطمه شجاعی در شهر زنجان، سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اعتمادیه تشکیل خواهد شد.