مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت شهادت میرزا کوچک خان جنگلی به همت مرکز امور بانوان استان گیلان این سازمان تولید و منتشر گردید.

مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی
مجموعه عکس‌نوشت میرزا کوچک خان جنگلی