بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم به همت مرکز ایلام این سازمان تولید و منتشر گردید.

بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم
بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم
بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم
بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم
بیانات رهبر انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم