آیا غول‌های سایبری جهان اجازه بازگشت به وضعیت پیش از کرونا را میدهند؟

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی آیا غول‌های سایبری جهان اجازه بازگشت به وضعیت پیش از کرونا را میدهند، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
آیا غول‌های سایبری جهان اجازه بازگشت به وضعیت پیش از کرونا را میدهند؟