بررسی نظام بیمه مجازی و تبیین جایگاه آن در نظام بیمه کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، کتاب بررسی نظام بیمه مجازی و تبیین جایگاه آن در نظام بیمه کشور ، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
بررسی نظام بیمه مجازی و تبیین جایگاه آن در نظام بیمه کشور