اقتصاد فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، کتاب اقتصاد فضای مجازی، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
اقتصاد فضای مجازی