همه | خوزستان

انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۳۴۸

سراج استان خوزستان برگزار میکند:

اولین دوره ۲روزه تربیت مربیان سواد فضای مجازی در خوزستان
با حضور اساتید ملی

اولین دوره ۲روزه تربیت مربیان سواد فضای مجازی در خوزستان با حضور اساتید ملی توسط سراج استان خوزستان برگذار میشود .

ثبت نام دوره