دورهمی آنلاین همشتابی

شصت و چهارمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز سمنان برگزار می‌گردد.

دورهمی آنلاین همشتابی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، شصت و چهارمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز سمنان با مشارکت شبکه تولیدکنندگان اپلیکیشن و بازی (شتاب) با موضوع نقطه صفر آغاز برنامه‌نویسی اپلیکیشن برگزار می‌گردد.
شایان ذکر است مهمان ویژه این دورهمی، آقای امید حدیدی رهبر تیم توسعه اپلیکیشن شرکت Lamovilo می‌باشند.
تاریخ برگزاری دورهمی سه‌شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۸ و مکان به صورت آنلاین (لینک صفحه نیم‌ساعت قبل از برگزاری ارسال می‌شود) است.
علاقمندان جهت ثبت‌نام به صفحه اینترنتی http://shetab.info/hamshetabi64/ مراجعه نمایند.