دیدار مسئول دفتر استانی سراج استان خراسان جنوبی با نماینده محترم ولی‌فقیه

مسئول دفتر استانی سراج استان خراسان جنوبی با نماینده محترم ولی‌فقیه خراسان جنوبی دیدار و گزارشی از فعالیت‌های سازمان فضای مجازی سراج ارائه کرد.

دیدار مسئول دفتر استانی سراج استان خراسان جنوبی با نماینده محترم ولی‌فقیه

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس