کارگاه آموزشی اندروید

علاقمندان آی تی و برنامه نویسی که در این رویداد شرکت کرده بودند در مورد مسائل مختلف از جمله نحوه کسب درآمد، چگونگی جذب و حفظ مشتری، ویژگی های زبان های مختلف که امکان برنامه نویسی اندروید با آنها وجود دارد، تحریم های گوگل در ایران و ... با آقای مهندس صدریان به بحث و گفتگو پرداختند.

کارگاه آموزشی اندروید

 چگونه برنامه نویس اندروید شویم؟

دفتر سراج استان خوزستان در راستای آموزش و تربیت نیروهای بومی استان با توانایی تولید نرم افزار اندروید، در تاریخ دوم آذر ۱۳۹۶ در دفتر سراج، کارگاه رایگان آموزش برنامه نویسی اندروید با عنوان "چگونه برنامه نویس اندروید شویم؟" برگزار نمود.
تصویر عکس

در ابتدا جناب آقای #مهندس_بزاز به شرح هدف این رویداد و خدمات حمایتی و آموزشی سازمان سراج از علاقه‌مندان و هنرجویان ( در سه سطح علاقه مند، مبتدی و حرفه ای ) در عرصه دیجیتال پرداختند؛ سپس آقای #مهندس_صدریان مدرس ورکشاپ، ضمن آشنا نمودن علاقمندان با ویژگی های پرکاربرد نرم افزارهای تلفن همراه و تبیین بازار سودمند این صنعت، تمامی جزئیات مسیر برنامه نویسی اندروید و کسب موفقیت در ایران و حتی مارکت های خارجی ،در کوتاه مدت و بلندمدت بررسی و تبیین نمودند.

تصویر عکس

علاقمندان آی تی و برنامه نویسی که در این رویداد شرکت کرده بودند در مورد مسائل مختلف از جمله نحوه کسب درآمد، چگونگی جذب و حفظ مشتری، ویژگی های زبان های مختلف که امکان برنامه نویسی اندروید با آنها وجود دارد، تحریم های گوگل در ایران و ... با آقای مهندس صدریان به بحث و گفتگو پرداختند.