بوت کمپ رسانه‌ای برگزار می‌شود

بوت کمپ رسانه‌ای به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.

بوت کمپ رسانه‌ای برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، بوت کمپ رسانه‌ای به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.
این رویداد ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۸ الی ۲۰ در دهکده مقاومت اراک برگزار خواهد شد.