فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

دوره آموزشی "فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها" به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.

فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، دوره آموزشی "فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها" به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز استان مرکزی برگزار می‌شود.
این کارگاه با حضور استاد محترم جناب آقای مهدی خلجی شنبه ۳۰ دی ماه در شهر خمین برگزار خواهد شد.