رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی برگزار می‌شود

چهارمین رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین برگزار می‌شود.

رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، چهارمین رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی ویژه دختران نوجوان به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین برگزار می‌شود.
این رویداد با حضور اساتید محترم خانم شاهده آهنی، خانم حدیثه پیلچی و خانم سمیه بکشلو پنجشنبه ۴ آبان ماه از ساعت ۸ الی ۱۷ در مجتمع فرهنگی اردویی شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.