نشست بررسی ابعاد، فرصت‌ها و راهبردهای رسانه‌ای اجتماع زائران نور برگزار می‌شود

نشست بررسی ابعاد، فرصت‌ها و راهبردهای رسانه‌ای اجتماع زائران نور به همت سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌شود.

نشست بررسی ابعاد، فرصت‌ها و راهبردهای رسانه‌ای اجتماع زائران نور برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، نشست بررسی ابعاد، فرصت‌ها و راهبردهای رسانه‌ای اجتماع زائران نور به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز تحقیقات و آینده‌‌پژوهی برگزار می‌شود.
این نشست با حضور دکتر محمد علی شاکری و آقای محمد حسین درخشان سامانی سه‌‌شنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.
علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در نشست به این لینک مراجعه نمایند.