رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی برگزار می‌گردد

سومین رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز قزوین برگزار می‌شود.

رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، سومین رویداد آموزشی رقابتی اخبار جعلی ویژه پسران فعال در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز قزوین برگزار می‌شود.
این رویداد با حضور اساتید محترم آقایان حامد کبودوند، محمد صادق جهان‌بخش، جابر خرم‌نیا و سجاد عنایتی ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۸ الی ۱۸ در شهر قزوین، مسجد‌النبی (ص) برگزار خواهد شد.