دومین دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی برگزار می‌گردد

دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی (پیشران ۲) به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین برگزار می‌شود.

دومین دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، دومین دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی (پیشران ۲) به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین شنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۵ در شهر قزوین برگزار خواهد شد.