دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی برگزار می‌گردد

دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی (پیشران ۱) به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین برگزار می‌شود.

دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، دورهمی مدیریت محتوا و شبکه‌سازی در فضای مجازی (پیشران ۱) به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز امور بانوان استان قزوین سه شنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۴۵ در شهر قزوین برگزار خواهد شد.