دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

شصت و هشتمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، شصت و هشتمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز چهارمحال و بختیاری با مشارکت شبکه تولیدکنندگان اپلیکیشن و بازی (شتاب) با موضوع دروازه ورود به تولید اپلیکیشن برگزار می‌شود.
این دورهمی ۸ شهریور ماه ساعت ۱۸ با حضور دکتر امید امیدی تشکیل خواهد شد. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این صفحه اینترنتی مراجعه نمایند.