دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

شصت و هفتمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز خراسان شمالی برگزار می‌شود.

دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، شصت و هفتمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز خراسان شمالی با مشارکت شبکه تولیدکنندگان اپلیکیشن و بازی (شتاب) با موضوع آشنایی با ژانرهای بازی برگزار می‌شود.
این دورهمی ۱۴ تیر ماه ساعت ۱۸ با حضور جناب آقای سید علی متقی‌نژاد تشکیل خواهد شد. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این صفحه اینترنتی مراجعه نمایند.