دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

شصت و ششمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان برگزار می‌شود.

دورهمی آنلاین همشتابی برگزار می‌گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، شصت و ششمین دورهمی آنلاین همشتابی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان با مشارکت شبکه تولیدکنندگان اپلیکیشن و بازی (شتاب) با موضوع بررسی زبان‌های برنامه‌نویسی برگزار می‌شود.
این دورهمی ۳۱ خرداد ماه ساعت ۱۸ با حضور مهندس آرمان جعفری تشکیل خواهد شد. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این صفحه اینترنتی مراجعه نمایند.