دوره آموزشی مبانی خبر و تولید محتوا برگزار شد

دوره آموزشی مبانی خبر و تولید محتوا به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز آذربایجان غربی برگزار شد.

دوره آموزشی مبانی خبر و تولید محتوا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، دوره آموزشی مبانی خبر و تولید محتوا به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز آذربایجان غربی برگزار شد.
این دوره توسط آقای میرمهدی سیدرضایی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال رسانه‌ای ۱۸ آذرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ ارائه شد.