وبینار «متاورس؛ زندگی در جهان دیجیتال» برگزار شد

وبینار «متاورس؛ زندگی در جهان دیجیتال» به همت سازمان فضای مجازی مرکز سمنان برگزار شد.

وبینار «متاورس؛ زندگی در جهان دیجیتال»  برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، اولین نشست از سلسله جلسات زندگی دیجیتال به همت سازمان فضای مجازی مرکز سمنان برگزار شد.
این وبینار که تحت عنوان «متاورس؛ زندگی در جهان دیجیتال» برای اولین بار در استان سمنان تشکیل شد، به بررسی زندگی در جهان دیجیتال، شباهت متاورس به فیلم‌ها و بازی‌ها و چالش‌ها و فرصت‌های زندگی نوین پرداخت.