مجموعه عکس‌نوشت کلنل محمد تقی پسیان

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت کلنل محمد تقی پسیان به همت مرکز امور بانوان استان خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

مجموعه عکس‌نوشت کلنل محمد تقی پسیان
مجموعه عکس‌نوشت کلنل محمد تقی پسیان
مجموعه عکس‌نوشت کلنل محمد تقی پسیان