الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)
الگوی تربیت فرزند با نگاهی به زندگانی حضرت رقیه (س)