مجموعه اندیشه شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت شهادت دکتر بهشتی به همت مرکز ایلام این سازمان تولید و منتشر گردید.

مجموعه اندیشه شهید بهشتی
مجموعه اندیشه شهید بهشتی
مجموعه اندیشه شهید بهشتی
مجموعه اندیشه شهید بهشتی
مجموعه اندیشه شهید بهشتی