اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت شهادت دکتر بهشتی به همت مرکز ایلام این سازمان تولید و منتشر گردید.

اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه
اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه
اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه
اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه
اندیشه شهید بهشتی در خصوص جامعه