روز زیارتی امام رضا (ع) و توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت روز زیارتی امام رضا (ع) به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)
روز زیارتی امام رضا (ع) و  توصیه‌های آیت‌الله بهجت (ره)