مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت شهادت دکتر مصطفی چمران به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن
مصطفی چمران؛ مرد عمل و نه مرد سخن