امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت برگرفته از کلام رهبر انقلاب، به مناسبت ولادت امام رضا (ع) به همت مرکز خراسان ‌رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟
امام رضا (ع) چگونه مکر مأمون را بی‌نتیجه کرد؟