روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت سالروز فتح خرمشهر به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب
روایت فتح خرمشهر در کلام رهبر معظم انقلاب