گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
گلچینی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)