شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب
شاهنامه فردوسی در کلام رهبر انقلاب