دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت هفته معلم به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی
دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص اهمیت شغل معلمی