فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت به مناسبت عید فطر به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند
فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند
فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند
فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند
فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند
فطر؛ عیدی که فضیلت آن با شب قدر برابری می‌کند