چی بود، چی شد!

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت با موضوع گسترش برخورداری‌های عمومی پس از انقلاب اسلامی به همت مرکز امور بانوان استان قزوین این سازمان تولید و منتشر گردید.

چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!
چی بود، چی شد!