کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت «کرامت زن» با بررسی دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی به همت مرکز امور بانوان استان قزوین این سازمان تولید و منتشر گردید.

کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی
کرامت زن و دستاورهای چهل ساله انقلاب اسلامی