بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مجموعه عکس‌نوشت بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی به همت مرکز خراسان رضوی این سازمان تولید و منتشر گردید.

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی