پروژه تُن(TON) چه بود و چرا متوقف شد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی پروژه تُن(TON) چه بود و چرا متوقف شد، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر گردید

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
پروژه تُن(TON) چه بود و چرا متوقف شد؟