چگونه می‌توان از الهیات در جهان سایبری سخن گفت؟

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی چگونه می‌توان از الهیات در جهان سایبری سخن گفت، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
چگونه می‌توان از الهیات در جهان سایبری سخن گفت؟