بحران کرونا و بازاریابی «پروژه نفوذ»

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی بحران کرونا و بازاریابی «پروژه نفوذ» ، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
بحران کرونا و بازاریابی «پروژه نفوذ»