رایانش شناختی سلامت: راهبــردجهـــان پســـاکـــــرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت رایانش شناختی سلامت: راهبــردجهـــان پســـاکـــــرونا، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
رایانش شناختی سلامت: راهبــردجهـــان پســـاکـــــرونا