حیات مجازی پس از کرونا از دولت الکترونیک تا دولت سایبری

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت حیات مجازی پس از کرونا از دولت الکترونیک تا دولت سایبری، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
حیات مجازی پس از کرونا از دولت الکترونیک تا دولت سایبری