مسئله ِ شناسی ِ فرهنگی کرونا از منظر تکنولوژیک

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی مسئله ِ شناسی ِ فرهنگی کرونا از منظر تکنولوژیک ، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

مسئله ِ شناسی ِ فرهنگی کرونا از منظر تکنولوژیک
تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
مسئله ِ شناسی ِ فرهنگی کرونا از منظر تکنولوژیک