پیش بینی الگوهای رفتار انتقالی در تولید شیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، یادداشت پژوهشی پیش بینی الگوهای رفتار انتقالی در تولید شیشه ، به همت مرکز آینده پژوهی این سازمان منتشر شد

تولید شده توسط : سازمان فضای مجازی سراج
مدل کتاب : موبایل
رده سنی : بزرگسال
جنسیت : آقایان
پیش بینی الگوهای رفتار انتقالی در تولید شیشه