امروز جمعه ۰۴ بهمن ۱۳۹۸
آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند - طالقانی 16 - انتهای کوچه سمت چپ - پلاک 206 تلفن تماس: 32212909 و 32212907 ایمیل: birjand@seraj.ir
seraj.ir/sk
sk@seraj.com