امروز یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
دیدار مسئول دفتر استانی سازمان فضای ...
دوره های بینش مطهر در شهرستان ...
بینش ِ مُطَهر شبکه ای باهدف تربیت مربیانی جهت ایجاد نظام فکری اسلام ناب محمدی(ص) و ایجاد نظام فکری مبتنی بر کتب شهید مطهری در ذهن مخاطبین می باشد که در پی آن پاسخ گویی به سوالات و شبهات خودشان و دیگران را در پی دارد و در گام بعدی آن هدف جذب و به کارگیری افراد برتر به عنوان مربی و پژوهشگر است یعنی تربیت مربی و پژوهشگر که علاوه بر تخصص، متعهد هم باشد. دومین دوره تربیت مدرس و مربی کشوری به منظور ...
کارگاه آموزشی فعالیت اثربخش در فضای ...