امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

مـــــــــــــرکز آمــــــــــــوزش

training

مرکز تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی سراج در سال 1393 شروع به فعالیت کرد. یکی از اهداف تشکیل این مرکز، ترسیم نقشه راه و تدوین نظام جامع آموزشی برای فعالان انقلابی عرصه فضای مجازی بوده است. در این راستا نظام جامع آموزشی تدوین شد. در ادامه، با توجه به نیازهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در این حوزه، دوره های مختلف آموزشی با موضوعات مربوط به نرم افزارهای تلفن همراه از قبیل دوره آموزشی شهید زین الدین، تشکیل باشگاه باران و برگزاری کلاس های آموزشی برای تربیت خبرنگاران توانمند، برگزاری کلاسهای مختلف آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی) و ... صورت گرفت.